INTOCMIRE DOCUMENTATII SPECIFICE SSM (PROTECTIA MUNCII)

 • evaluarea factorilor de risc de accidentare si/sau imbolnavire profesionala la locurile de munca din cadrul unitatii, folosind metoda I.N.C.D.P.M ( Institutul National de Cercetare si Dezvoltare in Protectia Muncii), sau alte metode recunoscute si acceptate de catre inspectoratele teritoriale de munca din intreaga tara;
 • elaborarea planului de prevenire si protectie la nivelul unitatii, tinand cont de riscurile identificate si evaluate la locurile de munca;
 • elaborarea planului de interventie in caz de pericol grav si iminent;
 • elaborarea instructiunilor proprii de securitate si sanatate in munca pentru fiecare activitate desfasurata la toate locurile de munca;
 • elaborarea decizilor de nominalizare a lucratorilor responsabili cu primul ajutor, evacuarea lucratorilor, conducator loc de munca, monitorizare munca in conditii de izolare, decizii de constituire comisii de identificare zone cu risc, etc
 • intocmirea unui necesar de echipament individual de protectie, functie de riscurile existente la locurile de munca si de activitatile desfasurate;
 • elaborarea tematicilor de instruire pentru toate cele trei etapele: la angajare, la locul de munca si periodic

Documentatia SSM se intocmeste o singura data si se actualizeaza in baza contractului de externalizare servicii SSM pentru clienti.

Dosarul SSM se intocmeste personalizat in functie de caracteristicile firmei dumneavoastra si cuprinde documentatia obligatorie completa conform legislatiei in vigoare.

ACTIVITATI DE CONSULTANTA SSM (PROTECTIA MUNCII)
 • efectuarea instructajelor de S.S.M. la angajarea de lucratori noi in cadrul unitatilor beneficiare;
 • participarea alaturi de conducatorii locurilor de munca, la instruirea lucratorilor la locul de munca si periodic, in baza tematicilor intocmite si aprobate de conducerea unitatii;
 • semnalarea neconformitatilor constatate cu ocazia vizitelor de lucru la puncte de lucru ale beneficiarului, conducerii unitatii, prin intocmirea unor rapoarte de control;
 • stabilirea impreuna cu conducerea unitatii beneficiare a sarcinilor de munca ce revin lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
 • stabilirea zonelor care necesita semnalizari de securitate, evidenta zonelor cu risc ridicat si specific;
 • verificarea functionarii corespunzatoare a sistemelor de protectie, a aparaturii de masura si control, a sistemelor de alarmare, avertizare si a semnalizarii de urgenta.