MANAGEMENT PROIECTE FONDURI EUROPENE

Venind in intampinarea clientilor care au intentia de a aborda un plan de dezvoltare utilizand ca instrument o componenta de finantare rambursabila sau nerambursabila, INFO EURO CONSULT a prelucrat un pachet integrat de servicii, dupa cum urmeaza:

Intocmire proiecte pentru accesare finantari nerambursabile din fonduri europene sau nationale

 • Analiza de oportunitate pentru investitiile propuse de clienti
 • Identificarea surselor optime de finantare nerambursabila – fonduri europene sau nationale
 • Elaborare Studiu de fezabilitate
 • Elaborare Analiza economico-financiara/Analiza cost-beneficiu
 • Elaborare buget centralizat si bugete detaliate/activitati
 • Elaborare Plan de afaceri
 • Elaborare Strategie de marketing
 • Elaborare Cerere de Finantare
 • Intocmire dosar in vederea depunerii proiectului

Asistenta in implementarea proiectelor finantate

 • Managementul implementarii proiectului pana la raportul final
 • Reprezentarea clientilor în relatia cu finantatorii in toate fazele proiectului, pana la finalizarea investitiei
 • Asistenta si consultanta post-implementare pe durata monitorizarii ex-post a proiectului
 • Asistenta specifica pentru conformarea parametrilor investitiei si activitatilor operationale cu reglementarile nationale si comunitare